Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно.