Ако посееш действие ще пожънеш навик, ако посееш навик ще пожънеш характер, ако посееш характер ще пожънеш съдба.