Клиентът обича да чувства, че купува, а не - че му продават нещо.