Този, който иска да върши работа с честни хора, трябва да забрави за комерсиалността.