Ако дължиш на банката 100 долара, това си е твой проблем, но ако дължиш на банката 1 милион долара, това вече е проблем на банката.