Не чакай. Времето за действие никога няма да изглежда подходящо.