Всеки силен човек упражнява власт преди всичко над себе си.