Ако не знаеш правилата на играта, работи с хора, които я знаят. Тогава ще играеш по-добре от всеки друг.