Въображението е по-важно от знанието, защото знанието е ограничено до всичко, което знаем и разбираме сега, докато въображението обхваща целия свят.