Видите ли успешен бизнес, някой е взел смело решение.