Бъдещето принадлежи на хората, които предвиждат възможностите.