Услуги предоставяни от B’ Space
Изготвяне на индивидуални заявки за официална документация ( вкл. жалби ) към държавна, общинска администрация и експлоатационни дружества
Изготвяне на индивидуални бизнес планове

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Бизнес консултации

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Недвижими имоти

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Франчайзинг

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Обучения

- обучения на персонала в група/индивидуално на място,

- вътрешни одитори на системи за управление,

- практическо обучение

- програми за обучение

 

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Услуги предоставяни от наши партньори
Счетоводни услуги

-    абонаменти  за  посещения на търговски обекти  за изненадващи  ревизии
-    Счетоводни консултации извън предвидените в чл.3
          - на място във Вашия офис
          - на място в счетоводната къща
-    Корекции на ведомости
-    Корекции на декларация образец № 1 и 6
-    Корекции на платежни нареждания
-    Изготвяне на документи за кредитиране
-    Изготвяне на документи за регистриране по ЗДДС
-    Изготвяне на годишна данъчна декларация юридически лица без дейност
-    Изготвяне на годишна декларация за облагане на доходите на физическо лице
-    Изготвяне на декларация за обявяване на недвижим имот
-    Изготвяне на декларация за обявяване на МПС
-    Изготвяне на документи за обявяване на финансови отчети в ТР
-    Изготвяне на документи за обявяване на обстоятелства в ТР


Моля, задайте параметри  на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и  изпратете за анализ.
 

Правни услуги

-    Административно правни услуги
-    Гражданско правни услуги
-    Наказателно правни услуги
-    Търговски регистър
-    Имотен регистър
-    Регистрация на нова фирма
-    Подготвяне на документи за патентно ведомство


Моля, задайте параметри  на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и  изпратете за анализ.
 

Одиторски услуги

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Превод и легализация

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Проектантски услуги

-    Изготвяне на архитектурни проекти
-    Изготвяне на интериорни проекти
-    Изготвяне проекти по всички части ( Конструкции, Ел, ВиК, ОВиК, Геодезия, Геология, ПБЗ, Пожарна, Озеленяване, Енергиен паспорт и т.н.)
-    Предпроектни проучвания
-    Инвеститорски контрол
-    Авторски надзор
-    Строителен надзор
-    Ценообразуване на недвижима собственост
-    Тротоарно право – изготвяне на проект
-    Рекламни обекти и Билбордове – изготвяне на проект
-    Смяна на предназначение на недвижими обекти
-    Консултантски услуги при инвестиционни намерения
-    Изготвяне на геодезически заснемания
-    Изготвяне на доклади по Пожарна Безопасност
-    Изготвяне на евакуационни схеми
-    Изготвяне на градоустройство


Моля, задайте параметри  на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и  изпратете за анализ.
 

Застраховане

Можете да направите застраховка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Маркетингови услуги

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Рекламни услуги

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

HR

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

PR

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

ISO сертификация

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

НАССР

- обучения на персонала в група/индивидуално на място,

- вътрешни одитори на системи за управление,

- практическо обучение

- програми за обучение

 

Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Хотелски услуги

Можете да направите заявка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Наем на конферентни зали

Можете да направите заявка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Франчайзинг

- индивидуално франчайз конструиране

- индивидуално франчайз планиране

- индивидуални системи за счетоводен контрол на франчайзинг

- франчайз разпространение

- консултации по модели на схеми за доставки на консумативи

- изграждане на различни индивидуални схеми за доставка на консумативи

- изграждане на индивидуални процедури на работа, с цел ограничаване на брак и повишаване на калкулации.

- франчайз договор

- таргетирано франчайз позициониране

- осигуряване на търговски отстъпки от изпълнители

- първа консултация

- франчайз запознаването е безплатно

- изготвяне на бизнес анализи

- индивидуални бизнес възстановителни програми

Други услуги предлагани от наши партньори
Rent-a-car

Можете да направите заявка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Куриерски услуги

Можете да направите заявка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.

Продажба на канцеларски материали

Можете да направите заявка при нашите партньори, възползвайки се от специалните отстъпки на B’ Space. Моля, задайте параметри на исканата от вас услуга в “Създай услуга“ и изпратете за анализ.