Консултантски услуги

ОПИС НА ОСНОВНИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ B’ SPACE

1. Консултации предоставяни от B’ Space:

 • Изготвяне на индивидуални заявки за официална документация ( вкл. жалби ) към държавна, общинска администрация и експлоатационни дружества
 • Изготвяне на индивидуални бизнес планове
 • Бизнес консултации
 • Франчайз консултиране

2. Консултации предоставяни от наши партньори:

 • Счетоводни консултации
 • Правни консултации
 • Одиторски консултации
 • Проектантски консултации
 • Маркетингови консултации
 • Рекламни консултации
 • HR консултации
 • PR консултации
 • ISO сертификати консултации
 • НАССР
 • Франчайз конструиране
 • Обучения ( обучения на персонала в група/индивидуално на място, вътрешни одитори на системи за управление, практическо обучение, програми за обучение )
   

Зад на пръв поглед бизнес концепцията на "B Space", стои и социална платформа. В момента, в който постигнем определени обеми на документооборот, в екипа ни ще се включат квалифицирани хора в неравностойно положение. Те ще имат възможността да работят дистанционно, от където се намират, на процент от извършената от тях дейност. Това е прекрасна възможност, да заработват допълнителни доходи, да се чувстват полезни на обществото, да поддържат и развиват социални контакти и да се радват на плодовете на собствения си труд! С радост искаме да ви информираме, че 10 % от печалбата си, "B Space" дарява на различни социални групи в вид на организиране на полезни за тях обучения, подсигуряване на техническо оборудване за работа на хора в социално неравностойно положение. Имаме задействани такива проекти, скоро ще Ви запознаем с някои от вече осъществените такива по-подробно.