Почасови офиси

ЗАЯВКА 3 ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

 

 • Еднократно посещение за 2 часа
20 лева
 • Еднократно посещение за 8 часа
40 лева
 • Абонамент 4 дни по 2 часа
60 лева
 • Абонамент  10 дни по 2 часа
140 лева
 • Абонамент 20 дни по 2 часа
200 лева

 

 

ЗАЯВКА 5 ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

 

 • Присъствие на вашия асистент за 2 часа
20 лева

 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 • Wi – Fi 
безплатно
 • Филтър   кафе
безплатно
 • Чай
безплатно
 • Еспресо 
1 лев
 • Минерална вода
1 лев
 • Безалкохолни  напитки
1 лев
 • Бисквити
2 лева
 • Флипчарт с руло хартия
10 лева
 • Заключващо се шкафче за папки  за 1 месец
30 лева
 • Копирни услуги
0,15 лв. / стр.


Забележки:
Разпечатването на документите е включено в цената за изготвяне.
Цените са без включено ДДС.

 

Зад на пръв поглед бизнес концепцията на "B Space", стои и социална платформа. В момента, в който постигнем определени обеми на документооборот, в екипа ни ще се включат квалифицирани хора в неравностойно положение. Те ще имат възможността да работят дистанционно, от където се намират, на процент от извършената от тях дейност. Това е прекрасна възможност, да заработват допълнителни доходи, да се чувстват полезни на обществото, да поддържат и развиват социални контакти и да се радват на плодовете на собствения си труд! С радост искаме да ви информираме, че 10 % от печалбата си, "B Space" дарява на различни социални групи в вид на организиране на полезни за тях обучения, подсигуряване на техническо оборудване за работа на хора в социално неравностойно положение. Имаме задействани такива проекти, скоро ще Ви запознаем с някои от вече реализираните такива по-подробно.